ศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซีย

Meditation Center of Indonesia

Pulau Dewa 5 Blokp 6 No.21 Kota Modern Tangerang Prop. Banten 15117 Indonesia

Abbot : พระครูสังฆรักษ์สมชาย สุคนฺโธ
Email : dimcindonesia@hotmail.com

+(62)-2-1522-8908
+(62)-2-1522-1819
Fax:
www.middle072.net/indonesia

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.