พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 161 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 161

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 161

วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดนราธิวาสถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่ 16
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาสหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 19 ครั้งที่ 161 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 126 จำนวน 159 กองทุน ณ วัดบุณณาราม (วัดโคกงู) อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM, FACEBOOK LIVE และ YouTube มีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในช่วงเช้าเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 126 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 161 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์  วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)  ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอภิชาติ ศรีสุวรรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอตากใบเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วย พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกกล่าวความในใจ และเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ในการนี้โครงการวัด  ประชา  รัฐสร้างสุข  คณะสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง  อำเภอลำลูกกา  และวัดพระธรรมกาย  นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ได้มอบอาหารตักบาตรที่ได้จากโครงการพระ 191 รูป ณ ตลาดจัมโบ้ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีแก่ครู ประชาชน ทหาร ตำรวจ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นสาธารณสงเคราะห์
พระเดชพระคุณพระโสภณคุณาธาร วัดทองดีประชาราม เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส กล่าวสัมโมทนียกถาความตอนหนึ่งว่า “ถ้าพระสงฆ์ไม่อยู่ญาติโยมก็อยู่ไม่ได้   ถ้าญาติโยมไม่อยู่พระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้  พระกับโยมต้องอาศัยซึ่งกันและกัน การถวายสังฆทานนั้นเคยเว้นว่างไป 2 ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ทางวัดพระธรรมกายก็ไม่เคยทอดทิ้ง ได้จัดให้มีการถวายสังฆทานผ่าน  ZOOM  ซึ่งแต่ละวัดก็ได้รับสังฆทานอยู่ที่วัด ถึงมีอุปสรรคอย่างไร แต่คณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย  และพุทธบริษัททั่วโลก ก็ไม่เคยทิ้งคณะสงฆ์ภาคใต้ นับเป็นการให้กำลังใจอย่างหาที่สุดไม่ได้”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 19 ครั้งที่ 161 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 305 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 16 ปี มอบแล้ว 39,461 กองทุน เป็นเงิน 89 ล้านบาท รวมความช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า 394 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้