โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย 2566 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย 2566

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566 "ปิดเทอม เติมธรรม"

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยขาดการใช้วิจารณญาณ ส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากการขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคมแบบไม่รู้จบ

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการ “บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน จึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม หลังลาสิกขาแล้วจะได้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ และเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

ระยะเวลาการอบรม

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (รวมระยะเวลา 42 วัน)

กำหนดการ

 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566: รับสมัครและสัมภาษณ์
 • วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566: พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท
 • วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566:

ภาคสาย: พิธีขอขมาผู้ปกครอง รับบาตรและผ้าไตร

ภาคบ่าย: พิธีบรรพชาหมู่สามเณรธรรมทายาท

 • วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566: พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่
 • วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566: วันสิ้นสุดโครงการ

คุณสมบัติ

 1. เยาวชนชาย อายุ 10 –  18 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
 2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดสุรา และบุหรี่
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 4. สามารถท่องคำขานนาคได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เสื้อขาวไม่มีลาย จำนวน  2 ตัว
 2. กางเกงวอร์ม หรือกางเกงขายาว ใส่สบาย ลุกนั่งสะดวก 2 ตัว
 3. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลาย หรือเสื้อนักเรียน จำนวน 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
 4. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ
 5. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน
 6. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว
 7. ไฟฉาย พร้อมถ่านไฟฉาย (ถ้ามี) และรองเท้าแตะ
 8. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ ฯลฯ

สามารถสมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-831-1234

 •  www.บวช.com
 • www.dmycenter.com
บทความอื่นๆในหมวดนี้