พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 152 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
//www.dhammakaya.net/uploads/banners/original/th/b1214.jpg

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 152

สังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 152

วัดพระธรรมกายจัดมุทิตา ป.ธ.9 ปีที่ 33 มอบทุนสำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีที่ 17, ถวายสังฆทาน 1,000 วัด ปีที่ 21 และถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 152

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 วัดพระธรรมกายจัดงานบุญบูชาข้าวพระเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือน ณ สภาธรรมกายสากล ภาคเช้าสาธุชนปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 33 จำนวน 63 รูป และอุบาสิกาผู้สอบได้บาลีศึกษา 9

จากนั้น เป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาบาลีดีเด่น ปีที่ 17 พร้อมอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนทั่วประเทศ 119 แห่ง ต่อด้วยพิธีถวายมหาสังฆทาน 1,000 วัดทั่วประเทศ ปีที่ 21 โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการกว่า 1,000 รูป เป็นเนื้อนาบุญ, พิธีถวายไทยธรรม  323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 152 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 117

บทความอื่นๆในหมวดนี้