มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

“มหาวิหารแห่งนี้ต้องมีความคงทน อยู่ได้อย่างน้อยพันปี สมกับความยากของการบังเกิดขึ้นของผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และรูปทรงของมหาวิหารต้องเป็นรูปทรงที่ไร้กาลเวลา คือไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบัน หรืออีกพันปีข้างหน้า ก็ยังมีคุณค่านำสมัยตลอดกาล”

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ภาพหลังพุทธปรินิพพานได้ 2459 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ดำเนินจิตหยุดนิ่งสู่เส้นทางสายกลางภายใน จนค้นพบ “พระธรรมกาย” และได้ศึกษาค้นคว้า “วิชชาธรรมกาย” ที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้น พร้อมกับเผยแผ่วิธีการ “หยุดใจ” ที่ “ศูนย์กลางกาย” เพื่อให้เข้าถึง “พระธรรมกาย” ด้วยคำสอนอันเป็นอมตะว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” หากไม่มีท่าน ไม่ทราบว่าอีกนานแสนนานเพียงใด ชาวโลกจะได้พบกับหนทางที่นำชีวิตให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งความทุกข์ ไปสุ่ความสุขอันแท้จริง อันเกิดจากการเข้าถึง “พระธรรมกาย” ท่านจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ

มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย ก่อสร้างขึ้นในบริเวณพื้นที่ 2,000 ไร่ ด้านทิศใต้ของศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก

รูปทรงของมหาวิหาร สื่อถึงทรงกลมของ “ดวงธรรม” ณ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด หมายถึงดวงปฐมมรรค ซึ่งเป็นธรรมะเบื้องต้นที่นำไปสู่การเข้าถึงพระธรรมกาย การออกแบบมหาวิหาร ได้จำลองรูปทรงของมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งเป็นรูปทรงที่ไม่ถูกจำกัดด้วยกาลเวลา เป็นที่สรุปรวมความหมายของ “พระรัตนตรัย” ไว้อย่างครบถ้วน โดยตัวอาคารของมหาวิหารมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 108 เมตร พื้นที่ภายในจัดสรรตามประโยชน์การใช้สอย แบ่งออกเป็นสามส่วน

  1. ส่วนที่หนึ่ง ทางเดินเข้าไปภายในวิหาร จะเป็นสถานที่เก็บบันทึกประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ตั้งแต่ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย
  2. ส่วนที่สอง คือห้องโถงที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำบริสุทธิ์ สถานที่สำหรับสักการะบูชา และปฏิบัติบูชา
  3. ส่วนที่สาม ทางเดินออกจากวิหาร จะเป็นที่เก็บบันทึกประวัติศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก

โครงสร้างของมหาวิหาร ได้ออกแบบให้มีลักษณะแบบ โมโนริจิด (Mono Rigid) เช่นเดียวกับมหาธรรมกายเจดีย์ คือมีโครงสร้างเป็นชิ้นเดียวกันต่อเนื่องตลอด และใช้คอนกรีตผสมพิเศษ ที่มีความแข็งแรงสูงสุด ตัววิหารตั้งอยู่บนเสาเข็ม ที่ตอกเต็มพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 1,500 ต้น ทำให้วิหารไม่มีการทรุดตัวทีละส่วน การหล่อเสาเข็มใช้คอนกรีตผสมพิเศษ ทำให้น้ำไม่สามารถซึมเข้าไปในโครงสร้างส่วนที่เป็นเหล็กได้ และหุ้มเสาเข็มด้วยสเตนเลสอีกชั้น เพื่อป้องกันสารที่จะทำลายคอนกรีตกับเหล็กเสริมภายใน อีกทั้งได้เพิ่มขนาดและปริมาณเป็นสองเท่า เพื่อสามารถรองรับวิหารได้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุด

เราจึงมั่นใจว่า มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ หลวงปู่วัดปากน้ำ จะเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า สง่างาม ไร้กาลเวลา อยู่เคียงคู่มหาธรรมกายเจดีย์ และคู่โลกไปอีกนานไม่น้อยกว่าหนึ่งพันปี สมกับที่ การบังเกิดขึ้นของผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเป็นการยาก เมื่อพุทธศาสนิกชนได้มาเยือนมหาวิหารแห่งนี้ เพื่อสักการะรูปหล่อทองคำ ก็จะตระหนักและเห็นคุณค่า และให้ความสนใจต่อการปฏิบัติธรรม จะเกิดกำลังใจมหาศาลในการสร้างบุญบารมี และเจริญรอยตามพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี ปัจจุบันมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีได้เปิดให้สาธุชนเข้าสักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี และปฏิบัติธรรมร่วมกันในทุกๆ วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 12:30 น. ถึงเวลา 17:00 น. และวันอาทิตย์เวลา 1​1:00 น. ถึงเวลา 12:30 น. สาธุชนผู้มีบุญที่ต้องการจะเข้าสักการะมหาวิหารจะต้องแต่งกายในชุดขาวๆ ที่มีสีขาวล้วนไม่มีลาย ไม่มีโลโก้ ไม่บาง เท่านั้น

หมายเหตุ: บางสัปดาห์ที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจงดให้เข้าสักการะ เพื่อความสะดวกของท่านโปรดสอบถามได้ที่ โทร.02-831-1000

บทความอื่นๆในหมวดนี้